Δράσεις

Το έργο AIRUSE αποτελείται από τις ακόλουθες δράσεις:

A. Προπαρασκευαστικές ενέργειες

  • A.1 Συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους  φορείς Οι διαβούλευσεις με τις τοπικές και τις εθνικές αρχές για τα μέτρα περιορισμού θα αποτελέσει τη βάση του τεχνικού μέρους του προγράμματος

B. Δράσεις εφαρμογής

C. Παρακολούθηση του αντίκτυπου των δράσεων του έργου

D. Επικοινωνία και διάδοση

  • D.1 Ιστοσελίδα του έργουΗ ιστοσελίδα του προγράμματος έχει σκοπό τη διάδοση των δραστηριοτήτων του σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων.
  • D.2 LIFE + Πίνακες πληροφοριών Οι εταίροι του έργου πρέπει να διατηρούν πίνακες πληροφοριών που περιγράφουν το έργο σε στρατηγικά σημεία προσιτά και ορατά στο ευρύ κοινό.
  • D.3 Networking-Open forum με τους ενδιαφερόμενους φορείςΗ δημιουργία ενός Open forum με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς από τη βιομηχανία, τους τοπικούς και εθνικούς φορείς με σκοπό τη μεταφορά πληροφορίας στους υπεύθυνους φορείς χάραξης πολιτικής.
  • D.4 Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργουΗ κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας, δελτία τύπου στα μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο και τηλεόραση), δημοσιεύσεις σε ημερίδες και συνέδρια, δημοσίευση τεχνικών οδηγών , φυλλάδια και τεχνικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά καθώς και  με την διοργάνωση σεμιναρίων για το ευρύ κοινό.
  • D.5 Δημοσίευση της Έκθεσης Layman’sΠρος το τέλος του έργου, θα δημοσιευθεί μία εκλαϊκευμένη έκθεση που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό και τους πολιτικούς φορείς λήψης αποφάσεων, που θα περιγράφει τα κύρια αποτελέσματα του έργου.

E. Η διαχείριση του σχεδίου και την παρακολούθηση της προόδου του έργου

  • E.1 Διαχείριση του έργου και έλεγχοςΗ ομάδα διαχείρισης του έργου είναι υπεύθυνη για την υποβολή των σωστών οικονομικών και τεχνικών εκθέσεων του έργου. Ο διαχειριστής του έργου έχει τη γενική ευθύνη για την οργάνωση, το σχεδιασμό και τον έλεγχο του έργου και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Open-forum με τους φορείς χάραξης πολιτικής, επιστημόνων και εκπρόσωπων των εθνικών αρχών.
  • E.2 Παρακολούθηση της προόδου του έργουΗ ομάδα διαχείρισης θα καθορίσει τους δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της προόδου του έργου.
  • E.3 Networking με άλλα προγράμματαΤο προτεινόμενο έργο θα αποτελέσει την πλατφόρμα για τη δικτύωση με άλλα έργα που εστιάζουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα (ACEPT-AIR, CMA, Med-Particles, PM3)
  • E.4 After-LIFE+ επικοινωνιακό σχέδιοΤο σχέδιο επικοινωνίας After-LIFE+ θα περιλαμβάνει τις δράσεις της μακροπρόθεσμης εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων δεσμών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.